เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
Previous
Next

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

สมัครสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดัน SME ไทย

สั่งสมความรู้ สร้างเครือข่าย เข้าถึงทุกความช่วยเหลือ

ข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ SMEs

เข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ก่อนใคร

เชื่อมเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน

กิจกรรมของ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ฉบับเร่งรัดระยะสั้น

 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ฉบับเร่งรัดระยะสั้น   ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือจากบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) เปิดสอน Fast Mini MBA for New Manager in the Age of

ว่างงานสุดวิสัย มีสิทธิ ขอรับประโยชน์ทดแทน จากสำนักงานประกันสังคม

ว่างงานสุดวิสัย มีสิทธิ ขอรับประโยชน์ทดแทน จากสำนักงานประกันสังคม ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน(สปส.2-01/7) แล้วส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service(www.sso.go.th)- ข้อมูลลูกจ้างตามแบบ (สปส. 2-01/7)- หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน) นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7)ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Serviceไปที่สำนักงานประกันสังคม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติ รอบแรกเงินเข้าบัญชี ภายใน

ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขยายเวลานำส่งงบการเงินปี 2563 ออกไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อลดภาระค่าปรับสูงสุด 50,000 บาท

จับมือ 5 องค์กรตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ขยายเวลาส่งงบการเงินปี 2563 ของผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจาสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขยายเวลานำส่งงบการเงินปี2563 ออกไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สมาพันธ์ SME ไทย ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนให้ กับโรงพยาบาลสนามฯ ในเครือข่าย อว.

 สมาพันธ์ SME ไทย  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนให้ กับโรงพยาบาลสนามฯ ในเครือข่าย อว.  เนื่องจากจำนวนตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งโรงพยาบาลสนามฯยังขาดแคลนสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก  ธนาคาร UOB บัญชีเลขที่ 807-3-63123-8  ชื่อบัญชี สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  สามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนได้ภาษีได้ออกใบเสร็จในนามบุคคลธรรมดา นิติบุคล โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินบริจาคสมทบทุน ที่ URL นี้ https://forms.gle/rduaR6h5XgmzEzsZ7 ติดตามข่าวสารเพื่อ​ SME​ ได้ที่Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย federationthaismehttps://www.facebook.com/federationthaismeLine https://lin.ee/2clvQnQ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ “จัดทำหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ “จัดทำหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา”. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ภาคเอกชนที่มีหน่วยงานด้านทรัพย์สินปัญญา หรือสนใจการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขอความกรุณาท่านตอบแบบสำรวจตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/ncn7Ub2wHPhcHz4f7 ติดตามข่าวสารเพื่อ​ SME​ ได้ที่Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย federationthaisme https://www.facebook.com/federationthaismeLine https://lin.ee/2clvQnQ#​เพื่อน​ช่วย​เพื่อน​ขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ไทย#​สมาพันธ์​เอสเอ็มอี​ไทย 221 ความคิดเห็นแชร์ 1

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 069 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 069 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก วาระปี พ.ศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6405 – 083 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6405 – 083 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565 ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ m SMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ไทย ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หวังซอฟต์โลนจากรัฐบาลช่วย SMEs ผ่านโควิด-19

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หวังซอฟต์โลนจากรัฐบาลช่วย SMEs ผ่านโควิด-19 นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ถึงภาครัฐจะมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือ ซอฟต์โลน รวมวงเงินที่ออกไปแล้วราว 1.3 แสนล้านบาท ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการกว่า 7.4 หมื่นราย แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกกว่า 50% ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ ปัญหาด้านสภาพคล่อง SMEs

เปิดใจเอกชนกับวัคซีนทางเลือก รายใหญ่พร้อมจ่าย เอสเอ็มอีรอฉีดฟรี

เปิดใจเอกชนกับวัคซีนทางเลือก รายใหญ่พร้อมจ่าย เอสเอ็มอีรอฉีดฟรี ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักด์ สมาพันธ์ SME ไทย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) วัคซีนของภาครัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 ที่ผ่านมา รัฐบาลจะเป็นผู้นำเข้าวัคซีน

สถิติสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 12/05/64

78,298

สมาชิก

ทั่วประเทศ

247

หลักสูตร

หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ

389

โครงการ

โครงการช่วยเหลือ SME

Translate »