เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
Previous
Next

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

สมัครสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดัน SME ไทย

สั่งสมความรู้ สร้างเครือข่าย เข้าถึงทุกความช่วยเหลือ

ข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ SMEs

เข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ก่อนใคร

เชื่อมเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน

กิจกรรมของ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

หารือเพื่อยกระดับทักษะ และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ให้มีโอกาสพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจไปสู่ระดับสากล

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบเพื่อขอบคุณผู้บริหารกระทรวง อว.ที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs มาโดยตลอด 5 พฤษภาคม 2564 ณ. อาคารพระจอมเกล้า นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมด้วยกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบเพื่อขอบคุณ ผศ.ดร.ดวงฤทธ์ เลขานุการ รมว.อว. และผู้บริหารกระทรวง อว. ที่ได้สนับสนุนและให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า 3.14

สภาอุตสาหกรรมส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากคนไทย

 “สภาอุตสาหกรรมส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากคนไทย”  สภาอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ผลักดันการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศ สนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ จนนำไปสู่ มติ ครม.เห็นชอบให้แก้ไข ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563 เพิ่มหมวด 7/1

ชวนทำแบบสอบถาม PDPA ลุ้นรับรางวัล

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับ Digital Business Consultant x PDPA ICDL ขอเชิญชวนทำแบบสอบถาม PDPA ลุ้นรับรางวัลกันค่ะ ลุ้นรับ IPAD GEN 8 ฟรี! เพียงร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน คุณรู้หรือไม่ ข้อมูลที่คุณให้คนอื่นไป มีผลดี และผลเสียต่อคุณเอง อย่างไรบ้าง! 1

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผนึก 4 สมาคมบัญชี ภาษีอากรและผู้สอบบัญชี ชงเลื่อนส่งงบการเงินและ ภ.ง.ด.50 เพื่อช่วย SME”

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผนึก 4 สมาคมบัญชี ภาษีอากรและผู้สอบบัญชี ชงเลื่อนส่งงบการเงินและ ภ.ง.ด.50 เพื่อช่วย SME” พบกันในงานแถลงข่าวช่วย SMEวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564เวลา 10:00 น. รับชมผ่าน Facebook Live ได้ที่  https://fb.watch/5tFsoIubgx/

Kick-Off สร้างสังคม Digital Infranstructure “All Star”สมาพันธ์ SME ไทย ร่วมกับ สสว.

Kick-Off สร้างสังคม Digital Infranstructure “All Star”สมาพันธ์ SME ไทย ร่วมกับ สสว. > คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย> คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย> ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยนำทีมคณะกรรมการเยือน> คุณมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สสว.>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6405 – 083 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6405 – 083 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565 ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ m SMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ไทย ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หวังซอฟต์โลนจากรัฐบาลช่วย SMEs ผ่านโควิด-19

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หวังซอฟต์โลนจากรัฐบาลช่วย SMEs ผ่านโควิด-19 นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ถึงภาครัฐจะมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือ ซอฟต์โลน รวมวงเงินที่ออกไปแล้วราว 1.3 แสนล้านบาท ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการกว่า 7.4 หมื่นราย แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกกว่า 50% ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ ปัญหาด้านสภาพคล่อง SMEs

เปิดใจเอกชนกับวัคซีนทางเลือก รายใหญ่พร้อมจ่าย เอสเอ็มอีรอฉีดฟรี

เปิดใจเอกชนกับวัคซีนทางเลือก รายใหญ่พร้อมจ่าย เอสเอ็มอีรอฉีดฟรี ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักด์ สมาพันธ์ SME ไทย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) วัคซีนของภาครัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 ที่ผ่านมา รัฐบาลจะเป็นผู้นำเข้าวัคซีน

สถิติสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 12/05/64

78,298

สมาชิก

ทั่วประเทศ

247

หลักสูตร

หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ

389

โครงการ

โครงการช่วยเหลือ SME

Translate »