เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
Previous
Next

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

สมัครสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดัน SME ไทย

สั่งสมความรู้ สร้างเครือข่าย เข้าถึงทุกความช่วยเหลือ

ข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ SMEs

เข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ก่อนใคร

เชื่อมเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน

กิจกรรมของ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 082 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคเหนือ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 082 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคเหนือ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคเหนือ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคเหนือ วาระปี พ.ศ.

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 081 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 081 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคใต้ วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคใต้ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคใต้ วาระปี พ.ศ.

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 080 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคกลาง วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6404 – 080 เรื่อง แต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคกลาง วาระปี พ.ศ. 2564 – 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคกลาง ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด ภาคกลาง วาระปี พ.ศ.

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน  โควิด-19   รักตัวเองรักครอบครัวดูแลสังคมช่วยเหลือประเทศ พวกเรา SMES พร้อมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  กันถ้วนหน้า  โดยสามารถลงทะเบียนที่  แอปพลิเคชัน  หมอพร้อม  ติดตามข่าวสารเพื่อ​ SME​ ได้ที่Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย federationthaismehttps://www.facebook.com/federationthaismeLine https://lin.ee/2clvQnQ #​เพื่อน​ช่วย​เพื่อน​ขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ไทย#​สมาพันธ์​เอสเอ็มอี​ไทย

SME CHAMPION l ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SME จากผลกระทบการระบาด COVID-19 ระลอก 3

SME CHAMPION l ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SME จากผลกระทบการระบาด COVID-19 ระลอก 3 ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ สัมภาษณ์ อาคม ศุภางค์เผ่า (ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค)[5 พฤษภาคม 2564] ติดตามข่าวสารการสัมภาษณ์จากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี เวลา 14.20-14.30

รวมพลังน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคาม

รวมพลังน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคามร่วมกับ คริสตจักรร่วมนิมิตมหาสารคาม บริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดมหาสารคาม 5 พค. 2564 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นางสาวเกศรา หลงชรา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดมหาสารคามนำทัพกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับ”คริสตจักรร่วมนิมิตมหาสารคาม” ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค อาหารแห้ง น้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด ส่งมอบให้นายธรรนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งต่อให้กับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6405 – 083 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565

ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ สมพ. 6405 – 083 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565 ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ m SMEs สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยวาระปี 2564 – 2565 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ไทย ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หวังซอฟต์โลนจากรัฐบาลช่วย SMEs ผ่านโควิด-19

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หวังซอฟต์โลนจากรัฐบาลช่วย SMEs ผ่านโควิด-19 นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ถึงภาครัฐจะมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือ ซอฟต์โลน รวมวงเงินที่ออกไปแล้วราว 1.3 แสนล้านบาท ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการกว่า 7.4 หมื่นราย แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกกว่า 50% ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ ปัญหาด้านสภาพคล่อง SMEs

เปิดใจเอกชนกับวัคซีนทางเลือก รายใหญ่พร้อมจ่าย เอสเอ็มอีรอฉีดฟรี

เปิดใจเอกชนกับวัคซีนทางเลือก รายใหญ่พร้อมจ่าย เอสเอ็มอีรอฉีดฟรี ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักด์ สมาพันธ์ SME ไทย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) วัคซีนของภาครัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 ที่ผ่านมา รัฐบาลจะเป็นผู้นำเข้าวัคซีน

สถิติสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 12/05/64

78,298

สมาชิก

ทั่วประเทศ

247

หลักสูตร

หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ

389

โครงการ

โครงการช่วยเหลือ SME

Translate »