ประเภทสมาชิก & วิธีการสมัครสมาชิก

ประเภทที่ 1 สมาชิกทั่วไป (ฟรี)
สำหรับติดตามข่าวสาร & เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการบางโครงการ

ประเภทที่ 2 สมาชิกสมทบ (ปีละ 500 บาท)
สำหรับติดตามข่าวสาร & เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการทุกโครงการ ทั้งแบบฟรีและราคาพิเศษ

ประเภทที่ 3 สมาชิกวิสามัญ (เฉพาะกรรมการสมาพันธ์ SME ไทย)
สมัครสมาชิก 1 ปี ค่าสมาชิก 1,000 บาท  ได้รับเสื้อ Polo ปกจุด
สมัครสมาชิก 2 ปี ค่าสมาชิก 2,000 บาท ได้รับเสื้อ Jacket ผ้าฝ้ายทอมือ

ประเภทที่ 3 สมาชิกสามัญ (เฉพาะกรรมการบริหารสมาพันธ์ SME ไทย)
สมัครสมาชิก 1 ปี ค่าสมาชิก 2,000 บาท ได้รับเสื้อ Jacket ผ้าฝ้ายทอมือ
สมัครสมาชิก 2 ปี ค่าสมาชิก 4,000 บาท ได้รับเสื้อ Jacket ผ้าฝ้ายทอมือ

วิธีการสมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์
สำหรับสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย

แหล่งเงินทุน

การฝึกอบรม

การขาย & การตลาด

ส่วนลดร้านค้าในเครือ

อื่นๆ

สมาชิกทั่วไป

ฟรี
  • อัพเดตข้อมูลข่าวสาร
  • และสิทธิประโยชน์ หรือโครงการ เพื่อ SME
  • เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ

สมาชิกสมทบ

500 / ปี
  • เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ
  • รับส่วนลดพิเศษงานสัมมนา
  • รับส่วนลดเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
  • รับส่วนลดพิเศษค่าสินค้าและบริการ
สิทธิพิเศษ