ติดต่อสมาพันธ์ SME ไทย

เพื่อนช่วยเพื่อน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation Thai SME)

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation Thai SME)

70/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(ชั้น 2 สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์)

70/1 Soi Prawit Lae Phuean, Prachachuen Road, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
(Floor 2, Amnuay Silpa Alumni Association)

Mobile : 061 028 4009 / 061 028 4007

E-mail : thaismenetwork@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0993000356039
Line ID : @smethai
Website : www.smethai.or.th